Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Ko predmet izbere, je zanj to šolsko leto obvezen in se ocenjuje.  Pri teh predmetih so, ravno tako kot pri obveznih predmetih, številčne ocene in potrjen učni načrt. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Več si preberite v tem dokumentu:  Kliknite tukaj