Spoštovani starši, dragi učenci,

z odlokom Vlade se za učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V skladu s šolskim koledarjem v tednu od 15. 2. do 19. 2. 2021 potekajo zimske počitnice za učence z območja Koroške in še nekaterih delov Slovenije.

V ponedeljek, 22. 2. 2021 se torej vsi učenci od 1. do 9 razreda znova vračate v šolske prostore.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Pouk se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjali, lahko pa bodo vanje vstopali učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Pouka naj se udeležujejo le zdrave učenke in učenci. Izvajal se bo le obvezni program;  jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo na voljo za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razreda pa le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Vsi trije vhodi v šolo bodo odklenjeni od 8. ure dalje in od takrat naprej lahko učenci vstopajo v šolo. Zadnji (službeni) vhod je odklenjen že od 6.20 dalje, skozi ta vhod vstopajo učenci, ki imajo predure ali pa so vključeni v jutranje varstvo in varstvo vozačev. Od 8. ure dalje pa skozi ta vhod vstopajo učenci 1.a, 2.a, 5.a, 5.b, 6.a in 6.b razreda. Skozi vhod pri telovadnici vstopajo učenci 4.a, 2.b, 3.a in 3. b razreda. Skozi glavni vhod pa prihajajo učenci od 7. do 9. razreda.

Zaščitne maske so obvezne v skupnih prostorih.

Prosimo, da starši sami poskrbite za ODJAVO kosila. Če je otrok imel pred zaprtjem šole prijavljeno kosilo, ga ima prijavljenega tudi sedaj. Odjavo opravite preko spletne aplikacije ali pa na email: prehrana@os-mezica.si.

Iskreno se veselimo ponovnega srečanja z vami.