Pogum - OŠ Kungota

Od začetka šolskega leta 2019/20 je naša šola aktivno vključena v projekt Pogum.

Kaj pa je to POGUM?

Projekt Pogum (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.  Ves čas sodelovanja v projektu se trudimo pri učencih razvijati predvsem kompetenco Etičnega in trajnostnega razmišljanja, poleg te pa še Motiviranost in vztrajnost ter Sodelovanje.  V tem času smo uredili koše za odpadke, ustanovili »Šolsko inšpekcijo za odpadke«, ki preverja učinkovitost učencev skozi vse šolsko leto, pomagali v podaljšanem bivanju,… Korona – ukrepi so nam žal prekrižali naše načrte in vseh aktivnosti nismo mogli izvajati, a z delom bomo zagotovo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. Namen projekta je v učencih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupine.  Predvsem si želimo , da bi se učenci vedli etično in trajnostno razmišljali , aktivno poslušali, se pridružili timu, sodelovali ter se učili iz izkušenj in širili svoje znanje v svojem okolju.

Poleg dejavnosti s področja ločevanja odpadkov, smo v mesecu juniju skupaj z učenci pozornost namenili problematiki odpadkov, ki jih ljudje množično pridelujemo (včasih tudi po nepotrebnem).

Izvedli smo:

  • ŠPORTNI DAN – učenci so na ta dan prinesli malico, ki ni smela biti v plastični ali kakšni drugi embalaži za enkratno uporabo. 
  • ZBIRALI ODPADNO EMBALAŽO
  • Učenci od 1. do 5. razreda so ustvarjali izdelke iz odpadne embalaže na temo  »Moj svet, čist planet!«
  • Učenci Vita Čeh, Lenart Skudnik, Klara Kobolt, Ožbej Čampa in Erik Kojzek so za nas poiskali zanimive podatke o plastiki in skupaj z izdelki ostalih učencev od 6. do 9. razreda pripravili zanimivo razstavo na temo »Plastika v oceanih.«