Našlo se je nekaj izgubljenih predmetov.

Lastniki jih lahko dvignete v tajništvu.