Geoprojektni dan smo izvedli v vseh oddelkih šole od 1. do 9. razreda.

Z učenci od 1. do 5. razreda smo se v mesecu maju odpravili v Dravograd.  Obiskali smo dvorec Bukovje,  si ogledali informacijski center UNESCO Geopark Karavanke ter ob Črneškem zalivu spoznali Bobrčkovo učno pot. Ob poti je šest tematskih točk na katerih so predstavljene rastline in živali, ki živijo ob jezeru in v njem.  Po razredih smo tudi ustvarjali (risali, slikali, lepili) živali in rastline mokrišč.

Starejši učenci so dele mokrišč raziskovali v juniju, v okolici Mežice. Nekateri so se odpravili na desni breg Meže, spet drugi na levega, ob strugi Šumca. Na izbranih lokacijah so s pomočjo delovnega lista in aplikacije na telefonu opazovali  in raziskovali okolico mokrišča. Določali so živali in rastline ob vodi, spoznali različne tipe in funkcije mokrišč, se seznanili z ogroženimi vrstami in predvsem so s čutili opazovali okolico.

Geoprojektni dan je bil uspešen. V geo kotičku smo poskrbeli tudi za informacije o mokrišču.