V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v
nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti
šolskega dela. Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci
s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri
doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej
podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek
posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem
omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo
šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so
njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi
z vrstniki v državi).

Kliknite tukaj za več informacij