Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec so projekt izvedli že leta 2007 in je bil zelo dobro sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši, zato so ga oktobra 2008 začeli izvajati na celotnem območju Slovenije.

Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov. Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

NAMEN PROJEKTA  in VSEBINA

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

  • PROMET (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • PIROTEHNIKA (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • NASILJE (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
  • KRIMINALITETA (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
  • KOLO (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev oz. predstavniki šolskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. Učenci aktivno sodelujejo in iščejo rešitve problemov. Za predstavitev vseh vsebin se porabi pet šolskih ur v vsakem razredu.

Izvajalec projekta v letu 2022/23 je policista Sašo Hovnik (PP Ravne na Koroškem)

Učiteljici 5. razreda: Polonca Bivšek in Mateja Zorman