Bralna značka je gibanje, ki mladino spodbuja k branju in prispeva k bralni kulturi mladih.

Rodila se je leta 1960, in sicer na pobudo profesorja Stanka Kotnika in pisatelja Leopolda Suhodolčana, takrat ravnatelja osnovne šole na Prevaljah. Prav tam so v šolskem letu 1960/1961 podelili prve Prežihove bralne značke. Prireditve se je udeležil tudi pisatelj France Bevk.

Gre za najbolj množično obliko širjenja dobre knjige. Mladi od prvega do devetega razreda naj bi postali dobri in kritični bralci, takšni naj bi ostali tudi kasneje v življenju.

Pri bralni znački ne gre za tekmovanje v branju knjig, temveč za potovanje v svet, življenje in doživljanje junakinj in junakov, ki s svojimi izkušnjami in ravnanjem, s svojimi mislimi in idejami tako ali drugače vplivajo na življenje mladih bralcev. Ob branju se mladi bralec oblikuje v človeka.