Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

V ponedeljek, 1. junija 2020 se znova odpirajo šolska vrata za učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3. junija pa še za učence 6., 7. in 8. razreda. Učenci morajo pred vstopom v šolo obvezno prinesti podpisano izjavo staršev, ki ste jo dobili od razrednikov po elektronski pošti.

Pouk za vse učence bo bo potekal po urnikih, ki so bili v veljavi do 13. marca 2020.

To pomeni, da bodo vsi učenci v svojih matičnih učilnicah, združeni v prvotne oddelke. Razdelitve po skupinah v prvi triadi ne bo več.

Tudi učenci od 6. do 9. razreda prostorov ne bodo menjavali, ves pouk bodo imeli v eni učilnici. Tudi med odmori se učenci ne gibljejo po hodnikih in ostajajo v svoji učilnici.

6.a – učilnica 5

6.b – učilnica 4

7.a – učilnica 12

7.b – učilnica 6

8.a – učilnica 3

8.b – učilnica 2

9.a – učilnica 1

Garderobne omarice se zaenkrat ne bodo uporabljale, v šoli so učenci lahko obuti.

Malica bo organizirana za vse učence, ki so v tem šolskem letu nanjo prijavljeni. Starši pa sami pravočasno prijavite otroka na kosilo. V ponedeljek, 1. 6. 2020 kosila za učence 4. in 5. razreda še NE BO.

Zaradi priporočil NIJZ o nezdruževanju, odpadejo interesne dejavnosti in izbirni predmeti. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta normalno organizirana.

 

Prijeten povratek v šolo in uspešen zaključek šolskega leta!

Barbara Prevorčič