Mežica, 6.11.2020

Poziv staršem za oddajo prijave za brezplačno prehrano v času pouka na daljavo osnovnošolcev in dijakov, ki imajo stalno prebivališče v  občini Mežica

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 obveščamo starše, da bodo v primeru pouka na daljavo vsem učencem osnovne šole Mežica in vsem dijakom s stalnim prebivališčem v občini Mežica, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo.

Ker mora kuhinja zaradi nabave živil podatke pridobiti čimprej, pozivamo starše, katerih učenci in dijaki so upravičeni do subvencioniranega toplega obroka (kosila), da prijavijo svojega otroka na elektronski naslov:

prehrana@os-mezica.si do nedelje, 08.11.2020,  do 17.00, za teden od 09. – 13 . 11.2020.

Prevzem kosila je možen samo v delovnih dneh. S sabo obvezno prinesite čisto posodo za prenos hrane.

Prevzem kosila bo potekal v vrtcu Mežica od 11.30 do 12.00.

Prvi prevzem kosila bo v ponedeljek, 09. 11. 2020.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

 

Občina Mežica
Dušan Krebel, župan