Spoštovane učenke, spoštovani učenci.

Šolsko leto 2021/22 je pred vrati in vsi zaposleni na OŠ Mežica se že zelo veselimo ponovnega srečanja z vami.

V sredo, 1. septembra 2021 se učenci od 2. do 9. razreda ob 8.20. uri zberete pred šolo, pri svojih razrednikih. Prvo in drugo uro boste imeli razredno uro, naprej pa pouk po urniku, ki ga boste preko elektronske pošte prejeli od razrednikov. Ta dan bo malica za vse, kosila pa prvi dan še ne bo.

Učenci 1. razreda imajo ob 11. uri sprejem v veliki telovadnici.

Pouk bo, po navodilih MIZŠ, še naprej potekal v matičnih učilnicah, izvajal se bo obvezni in razširjeni program. Upoštevali bomo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe SARS- CoV- 2.

Učenci od (vključno) šestega do devetega razreda vstopajo v šolo z maskami, ki so obvezne. Za ostale učence je maska obvezna v skupnih prostorih šole (hodnik, sanitarije, jedilnica).

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali potek dela vas prosimo, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno učno okolje.

Želimo si, da v prvi šolski dan skupaj zakorakamo vedoželjni, optimistični in pozitivno naravnani.

Lep preostanek počitnic!

Barbara Prevorčič, pomočnica ravnatelja