Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od  24. 1. 2022, do vključno 28. 1. 2022, izvaja izobraževanje na daljavo za učence 4.a, 4.b, 7.a in 7.b, zaradi odrejene karantene.

Ravnatelj: Janko Plešnik