Svetovljanstvo, ki ga od nas pričakuje svet, je v izvirni lastni pristnosti in drugačnosti, utemeljena na vrhunskem znanju in odgovornosti.